Ohodnoťte Nás

Dotazník spokojnosti

Vážený zákazník, v rámci skvalitňovania našich služieb sme si dovolili zostaviť tento dotazník spokojnosti. Dúfame, že s Vašou pomocou budeme schopní poskytovať kvalitnejšie služby.

Hodnotenie:
1 = vynikajúci  
2 = veľmi dobrý  
3 = dobrý  
4 = únosný (dostatočný)  
5 = neúnosný (nedostatočný)