Akreditované kalibračné laboratórium

Spoločnosť vykonáva akreditované kalibrácie v rozsahu: teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, konduktivita, Ph a objem. 

Popis služby

Slovenské metrologické laboratórium (835/K-158 – číslo akreditovanej osoby)vykonáva akreditované kalibrácie:

Osvedčenie o akreditácii
Rozsah akreditácie

 1. teplota 
  1.1 priamo ukazujúce teplomery (-30 až +600) °C
  1.2 zariadenia na generovanie teplotného poľa (teplotné komory) (-30 až +600) °C
  1.3 sklenené teplomery (-30 až +100) °C

 2. relatívna vlhkosť vzduchu
  2.1 vlhkomery relatívnej vlhkosti vzduchu (10 až 95) %
  2.2 zariadenia na generovanie poľa relatívnej vlhkosti vzduchu (10 až 95) %

 3. konduktivita 
  3.1 konduktometre (0,005 až 10) S/m

 4. pH
  4.1 pH meter (2 až 12)

 5. Objem 
  5.1 odmerné banky (1,0 až 500,0) mL
  5.2 odmerné valce (5 až 500) mL
  5.3 pipety (0,1 až 100,0) mL
  5.4 piestové pipety (1 až 5000) μL
  5.5 dávkovacie zariadenia, titrátory a byrety (10,0 až 100,0) mL

ďalšie služby

Prehľad ďalších služieb, ktoré zabezpečujeme.

Meranie a validácia

Servis laboratórnej techniky

kalibrácia

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.