Kalibrácie

Spoločnosť vykonáva kalibrácie v oblasti teploty, tlaku, objemu, vlhkosti, pH, elektrickej vodivosti a fotometrie.

Popis služby

Spoločnosť vykonáva kalibrácie v oblasti teploty, tlaku, objemu, vlhkosti, pH, elektrickej vodivosti a fotometrie. Pri kalibráciach dodržiavame nastavené štandardy, ktoré odporúča výrobca a príslušná norma STN/EN/ISO. Všetky kalibračné postupy sú popísane v kalibračnej dokumentácii, ktorá je súčasťou príručky kvality spoločnosti.

Kalibračné laboratórium spĺňa požiadavky nadväzosti pracovných a referenčných etalónov na medzinárodné a národné etalóny. Kalibračné laboratórium využíva pre nadväznosť služby najmä Slovenského metrologického ústavu (SMU), Technického skúšobného ústavu (TSU), Českého metrologického inštitútu (ČMI).

Technici majú absolvované akreditované školenia SMU a ČMI v oblastiach: Teploty, Vlhkosti, Tlaku, Hmotnosti, pH, Elektrickej vodivosti, Fotometrii, Neistoty merania …

ďalšie služby

Prehľad ďalších služieb, ktoré zabezpečujeme.

Meranie a validácia

Servis laboratórnej techniky

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.