Meranie a Validácia

Spoločnosť vykonáva kontrolné merania a validácie rôznej laboratórnej techniky a vybavenia. Disponujeme meracími zariadeniami najvyššej kvality.

Popis služby

Zaoberáme sa meraniami a validáciami v nasledovných oblastiach:

1

Teplota

 • Meranie uniformity prostredia a stability v komorách (sučiarne, termostaty, stabilitné komory …) v 1-om až 27-ich bodoch jednej T záznamom v trvaní do 120hod a vzorkovacom čase od 1min.

 • meranie a kontrola teploty v sušiacich váhach.

 • Meranie a kontrola teploty v autoklávoch – záznamom teploty v intervale do 180 min a vzorkovaním od 1 min
2

Relatívna vlhkosť

 • Meranie uniformity prostredia a stability v komorách (vlhkostných, stabilitných …) v 1-om až 9-ich bodoch jednej RH záznamom v trvaní do 120hod a vzorkovacom čase od 1min.
3

Počet častíc

 • Meranie účinnosti fitra digestorov, laminárnych boxov, biohazardov … Disponujeme zariadením na generovanie a následné čítanie počtu častíc (využívané pre validácie laminárnych boxov)
4

CO2

 • Meranie koncentrácie CO2 hlavne pre inkubátory, ktoré používajú CO2 ako ochrannú atmosféru.
5

Tlak P

 • Meranie podtlaku vo vákuových komorách, pretlaku v autoklávoch.
6

Otáčky

 • Meranie otáčok v odstredivkách/centrifúgach.
7

Prúdenie vzduchu

 • Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu – laminárne boxy, digestory.
8

Smer prúdenia vzduchu

 • Meranie smeru prúdenia potrebného pre zabezpečenie bezpečnosti obsluhy v laboratóriu.
9

Objem

 • Meranie objemu dávkovacích zariadení (birety, pipety …)
10

Intenzita osvetlenia

 • Meranie intenzity osvetlenia – najmä v rastových komorách.

ďalšie služby

Prehľad ďalších služieb, ktoré zabezpečujeme.

kalibrácia

Servis laboratórnej techniky

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.