Merkas
Meranie a Servis

Spoločnosť MERKAS s.r.o. vznikla dňa 27.08.2011 zápisom do obchodného registra. Tento rozhodujúci krok bol daný prirodzeným vývojom dlhoročnej profesijnej orientácie a servisnej praxe zakladajúcich členov spoločnosti. Branislav Jakubček pôsobí v tejto oblasti kontinuálne od r. 2002. Miloš Drbiak začal vykonávať servisnú prax v r. 2005 na Slovensku a následne získal ďalšie profesné skúsenosti v Českej republike.

Pre spoločnosť MERKAS s.r.o. je určujúcim kritériom spokojnosť zákazníka, vyplývajúca z vysokej kvality servisných činností a služieb, flexibilnej časovej banky a bezkonkurenčných cien na slovenskom trhu.